Met wie werkt de Raakvlak Academie samen

We werken graag samen met Zwolse instellingen, muzikanten, verenigingen en stichtingen. Zodat we met elkaar een groot netwerk opbouwen voor onze deelnemers.

We willen nieuwe samenwerkingsverbanden leggen, om mensen te helpen die nu tussen wal en schip vallen. We willen kennis delen en deskundigheid bevorderen bij alle betrokken: van student tot muzikant tot zorginstelling. Kent u, of bent u, zo’n instelling? Dan horen we graag van u.

Vrienden van Raakvlak

Voor de bekostiging van de academie maken we gebruik van subsidies, fondsen en giften.  Ook onze vriendengroep, De Vrienden van Raakvlak, draagt financieel bij. Onze vrienden houden we natuurlijk op de hoogte van onze activiteiten. Bovendien krijgen zij vip-plaatsen bij onze concerten en presentaties.

Ook vriend worden? Voor € 25,- per jaar hoort u er helemaal bij. Stuur een bericht naar info@raakvlakacademie.nl onder vermelding van “vriend van Raakvlak”.