Partners van Raakvlak Academie

We werken graag samen met Zwolse instellingen, muzikanten, verenigingen en stichtingen. Zodat we met elkaar een groot netwerk opbouwen voor onze deelnemers.

We willen nieuwe samenwerkingsverbanden leggen, om mensen te helpen die nu tussen wal en schip vallen. We willen kennis delen en deskundigheid bevorderen bij alle betrokken: van student tot muzikant tot zorginstelling. Kent u, of bent u, zo’n instelling? Dan horen we graag van u.

Fondsen

Raakvlak Academie kan alleen bestaan dankzij de steun van sociale en zakelijke partners, maar ook van particuliere donateurs. Wij geven mensen een stem. Helpt u ons mee om dat te blijven doen? Uw gift is meer dan welkom!

Helpt u ook een handje mee?

Maak dan uw donatie over op rekeningnummer NL24 RABO 0387325085 ten name van Stichting Raakvlak of informeer naar onze sponsormogelijkheden via info@raakvlakacademie.nl.