Over Ons

Onze organisatie

Raakvlak Academie

Raakvlak Academie wordt bestuurd door Stichting Raakvlak en aangestuurd door Arnold Fransen (zakelijk leider) en Annemiek van Bussel (artistiek leider).  Zij worden ondersteund door Anke Aberson (PR, Social Media). Vrijwilligers ondersteunen bij repetities en optredens, vormen naast de bandcoaches de basisbezetting van de huisband, verzorgen pr en marketing. Coaches werken op zzp-basis.

Stichting Raakvlak

Bestuursleden zijn Ryan Hoekman (voorzitter), Koen Hindriks (penningmeester) en Rob van Essen (secretaris).

ANBI status

Stichting Raakvlak heeft een ANBI status in aanvraag. Ons beleidsstukken zijn hier te vinden:

Beleidsplan

Jaarrekening 

Verklaring kascommissie

Onze statuten:

Oprichtingsakte

Statutenwijziging 2019

Bijlage bij statutenwijziging 2019

Fiscaal nummer 807 38 51 28

Raak! Onze thuisband in actie.